project urgentieVeranderen gaat niet vanzelf. Het zou prettig zijn, maar zo werkt het niet. In al mijn projecten ben ik verantwoordelijk voor een bepaalde verandering.

Een verandering van systeem, een verandering van werkwijze, een verandering van functie. Mijn ervaring is dat mensen niet staan te springen om veranderingen. De één staat er misschien wat meer open voor dan de ander, maar grosso modo blijft iedereen liever bij het oude. Vandaar mijn eerste tip – “iedere verandering begint met een gevoel van urgentie”.

In mijn rol als projectleider/verandermanager moet ik altijd maar afwachten of er in het bedrijf waar ik door ingehuurd wordt een bepaalde urgentie is. En de vraag is maar hoe groot die urgentie is en of die urgentie wel gevoeld wordt door iedereen. Ik definieer urgentie vaak echt wel als pijn. Een pijn die moeilijk aan te praten is, maar die men echt voelt. Ik wil die ‘pijn‘ ook voelen. Want ik weet, zonder pijn geen urgentie en zonder urgentie geen kans op een succesvol project. Overigens, je kunt urgentie niet aanpraten. Zorg ervoor dat mensen het zien, voelen en ervaren.

Een project zonder urgentie bestaat niet

realisatie blijvende verandering

En als die urgentie om te veranderen er dan is, dan zijn er wat mij betreft nog wel een 2-tal elementen die een rol spelen. Ik maak graag gebruik van de volgende Formule --> de ‘frustratie over de huidige situatie’ vermenigvuldigd met ‘aanlokkelijkheid van de toekomst’ maal ‘uitvoerbaarheid van de oplossing’ moet groter zijn dan de ‘kosten’ van de verandering!

Het is lastig om alles in kosten uit te drukken, maar houd dan in ieder geval rekening met de 3 variabelen. Des te groter de frustratie over de huidige situatie en hoe mooier de stip op de horizon en hoe prettiger de weg erheen, des te makkelijker zal de verandering gaan.

Het ‘waarom’ van de verandering

Deze 3 elementen vormen het waarom van de verandering. Als medewerkers niet weten waarom er iets veranderd moet worden, dan zullen zij niet veranderen. Hoe fijn zou het zijn als medewerkers zich na de verandering afvragen waarom zij dit niet eerder bedacht hadden.

TIP 1 – Een project zonder urgentie bestaat niet.