Bedrijfsautomatisering – ERP-WMS-TMS – bedrijfssoftware

Bedrijfssoftware is een specifieke categorie software die ontworpen is voor de ondersteuning van interne bedrijfsprocessen als de inkoop-, voorraad- en verkoopadministratie, de boekhouding en salarisadministratie (wikipedia).

Ik help bedrijven projectdoelen te realiseren op het gebied van
pakketkeuze, implementatie en systeemoptimalisatie van bedrijfs
software (ERP – TMS – WMS).
ERP

Selectie, implementatie en optimalisatie van ERP. Ik volg het ‘stappenplan succesvol ERP implementeren’. Ik combineer projectleiding met verander management. Ik ga voor een mensgerichte implementatie.

WMS – TMS

Selectie en implementatie van WMS – TMS. Logistieke software moet u in staat stellen om zo slim mogelijk te werken en zo weinig mogelijk fouten te maken. Zodat u de hoogst mogelijke marge haalt. Automatiseer je logistiek proces.

Projectleider Procesautomatisering van bedrijfssoftware (ERP – WMS – TMS)

In mijn rol als projectleider richt ik mij zowel op de projectmanagement taken (planning, projectbeheersing, voortgang, teamsturing) als op de verandermanagement taken (mensen meekrijgen in de verandering en stakeholdermanagement). Ik lever daarmee een succesvolle implementatie. Dat betekent meer dan alleen op tijd en binnen budget. Mijn jarenlange ervaring heeft mij geleerd dat mensen de cruciale factor zijn bij de implementatie van bedrijfssoftware.

Mijn aanpak laat zich het beste omschrijven door 1 van mijn opdrachtgevers.

Roald is zeer snel ingewerkt in de bedrijfsprocessen en was binnen het te implementeren ERP snel bekend met de knoppen en functies. Hij heeft voor ons de bedrijfsprocessen in kaart gebracht en samen met de stuurgroep vertaald naar ons nieuwe ERP systeem. Voor de gebruikers heeft hij trainingen en handleidingen verzorgd. De trainingen zijn bijzonder prettig verlopen en werden goed ontvangen door de eindgebruikers, dit heeft geholpen om onze doelstelling te bereiken om ons ERP pakket binnen 1.5 jaar in al onze vestigingen te implementeren. Naast het inzicht in bedrijfsprocessen heeft Roald ook de techniek onder de knie om e.e.a. kort en duidelijk te formuleren zodat communicatie helder en efficiënt verloopt. (Johan Melio, 2014).

Ik lever, als Projectleider Procesautomatisering een succesvolle project, zowel in tijdigheid, in draagvlak en in budget. Mijn focus is gericht op het leveren van toegevoegde waarde van de bedrijfssoftware voor de operationele processen.

 

Projectleider Procesautomatisering en Procesverbetering

bedrijfssoftwarerealisatie van projectdoelen: procesverbetering, pakketkeuze, systeemimplementatie en optimalisatie van bedrijfssoftware

bedrijfssoftwaremensen zijn de meest onderschatte, maar ook de meest cruciale factor bij verbeteringen

bedrijfssoftwareprojectleider = projectmanagement + verandermanagement

bedrijfssoftwareaanpak is praktisch, pragmatisch en gericht op het resultaat

bedrijfssoftwaresuccesvolle verandering, als [A*B*D] > X – ERP projectleider succesvolle implementatie