Voorwaarden voor succesvolle projecten

ERP projectleider

Voorwaarden voor succesvolle projecten

Ik lever graag succesvolle projecten af – dat geeft me energie! En die energie gebruik ik dan weer voor mijn komende te realiseren projecten. Weten hoe?

De afgelopen jaren heb ik veel geleerd van de projecten die ik heb gedaan voor mijn verschillende opdrachtgevers. Mijn aanpak is in grote lijnen altijd wel hetzelfde gebleven over de jaren.

Ik merk dat ik, door veel projecten te doen, veel ervaring opbouw. Zo kan ik mijn eigen projectaanpak omvormen tot een routine. En in die routine heb ik een aantal zaken gedefinieerd als succesfactor.

Ik weet als ik die zaken goed voor elkaar heb, dat ik dan een succesvol project ga krijgen. Ik deel ze graag!

Dit zijn mijn 5 voorwaarden voor succesvolle projecten.

De opdrachtgever

Mijn opdrachtgever is mij heilig…mits hij/zij maar goed weet welke rol hij/zij vervult. Ik stel nl hoge eisen aan mijn opdrachtgever, net als dat zij/hij hoge eisen aan mij mag stellen. Ik verwacht van haar/hem duidelijkheid over de opdracht. Wat is de opdracht en welk resultaat moet ik opleveren. Verder verwacht ik snelheid en beslisvaardigheid. Ik wil graag de urgentie bij de opdrachtgever voelen én ik wil graag dat de opdrachtgever het resultaat alvast in de week gaat leggen bij de operatie. In ruil daarvoor lever ik resultaat, binnen budget en tijd?.

Scope

Persoonlijk vind ik scope belangrijker dan budget en tijd. Namelijk zonder scope (én bewaking ervan) is er geen budget, tijd of planning mogelijk! Het bewaken van de scope is een kunst op zich. Verleidingen om meer te doen liggen altijd op de loer. De projectleider moet zich altijd en overal bewust zijn van de scope. En als de scope dan wordt aangepast, dan graag wel via een wijzigingsverzoek via de opdrachtgever.

De projectgroep

De projectgroep levert het resultaat. En dat is waar het eigenlijk allemaal over gaat. Echter, de mensen in de projectgroep zijn van verschillende afdelingen en daarmee zijn ze niet gewend om samen te werken. Dat vraagt veel van de leidinggevende capaciteiten van de projectleider. En denk goed na over de rollen die je graag wil hebben in je team(s). Vraag niet altijd dezelfde mensen uit de organisatie. En bovenal, zorg dat het team de trots voelt dat zij een bijdrage mogen leveren.

Draagvlak

Uiteindelijk lever je als project een bepaald resultaat op. Dat resultaat moet een bepaald probleem oplossen of moet een bepaalde strategie implementeren. Dat resultaat is dus ontzettend belangrijk. De medewerkers gaan het resultaat dus met graagte gebruiken….mits er dus draagvlak is voor de oplossing.

De projectleider

De Projectleider is verantwoordelijk voor het projectresultaat. Een goede projectleider weet hoe te faseren, hoe te beheersen en hoe er besloten wordt. Een goede projectleider haalt het maximale uit zijn team. Een goede projectleider kent zijn stakeholders en weet ze goed voor zich te winnen. En als ie tijd over heeft, dan levert hij ook nog een inhoudelijke bijdrage.

Dit zijn mijn voorwaarden voor succesvolle projecten.