TIP 3 – Op zoek naar de drivers for change

Zoek naar de drivers for change

In tip 1 en 2 was te lezen dat een verandering een zekere urgentie moet hebben en dat veranderen een groepsproces is. Maar hoe krijg je een verandering eigenlijk in gang?

Duwen en trekken

Het in gang zetten van veranderingen is letterlijk wel eens duwen en trekken. Diegenen die de verandering graag willen, zullen de verandering door de organisatie heen willen trekken. Mensen die tegenwerken zullen (on)bewust de verandering terug willen duwen. Deze krachtsinspanning is normaal bij veranderingen en kan gebruikt worden als een nuttig hulpmiddel, mits er inzicht is.

Workshop

Organiseer een workshop met daarin de leden van het project- of veranderteam. Ga na welke krachten er van invloed zullen zijn op de verandering. Dat kunnen positieve krachten (Driving forces), maar ook zeker de negatieve krachten (Restraining forces) zijn. Dit resulteert in ’te verwachten weerstand tegen de verandering’. En dat is natuurlijk handig om bij voorbaat te weten!

drivers for changeDe vraag na deze analyse zal zijn hoe de Driving forces vergroot kunnen worden en hoe de Restraining forces verkleind kunnen worden. Het mogelijk duidelijk zijn: des te harder de positieve krachten werken en/of des te minder obstakels er zijn, des te groter zal de kracht van de verandering zijn.

 

 

 

TIP 1 Een project zonder urgentie bestaat niet
TIP 2 In je eentje verander je de wereld niet
TIP 3  Zoek naar de drivers for change.