TIP 2 – In je eentje verander je de wereld niet

in je eentje verander je de wereld nietIn je eentje verander je de wereld niet. Je moet er toch niet aan denken om er bij een verandering alleen voor te staan. Je hebt een team nodig die de verandering helpt. Mijn tweede tip – “iedere verandering heeft een groot team nodig”.

In mijn projecten draait het voornamelijk om mensen. Die IT-component doet het vaak wel; het zijn de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Mensen spelen een belangrijke rol en maken deel uit van verschillende teams.

Projectteams

Vanzelfsprekend heb ik een projectorganisatie met 1 of meerdere projectgroepen en een stuurgroep. Deze groepen hebben een duidelijke functie en dienen daarmee het project en de voortgang. Binnen projectmanagement is dat vanzelfsprekend.

Veranderteams

Daarnaast is het van groot belang dat er een groep mensen komt die de leidende coalitie vormen, de voorlopers. Dat zijn de mensen met invloed binnen het bedrijf en zij kunnen de verandering maken (en dus ook breken). De mensen met invloed moeten met behulp van enthousiasme de verandering promoten: sponsors, ambassadeurs, change agents.

Vooral het vinden van change agents is een belangrijke taak. Zoek deze early adapters het liefst onder de lijnmanagers. Zij zijn in staat de verandering te leiden en houden met voorbeeldgedrag de verandering in beweging. Voorwaarde van deze rollen is wel dat je er met mensen over moet praten; maak ze bewust van hun rol.

TIP 2 – In je eentje verander je de wereld niet.

project urgentie

Tip 1 – Een project zonder urgentie bestaat niet