Succesvol ERP implementeren

Hoe implementeer je ERP?

Succesvol ERP implementeren? Een ERP implementatie is een succes, als alle gebruikers er naar tevredenheid mee werken, als het alle processen ondersteunt, als informatie goed en eenduidig is vastgelegd en als de lange termijnvisie gewaarborgd is. Een ERP project is een succes als bovenstaand is bereikt binnen tijd en binnen budget.

ERP software is duur, implementatiekosten zijn hoog en ERP projecten lopen helaas niet altijd volgens plan. Een ERP implementatie is een organisatieverandering waarbij de mens de kritieke succesfactor is.

ERP implementatie tools

 • Stappen Succesvol ERP Implementeren

  ERP implementatie vergt een aantal bewuste volgordelijke stappen. Naast het uitvoeren van de stappen is het van belang dat deze genomen worden met behulp van zoveel mogelijk medewerkers. Dit om het draagvlak zoveel mogelijk vanaf het begin te creëren. Een ERP implementatie moet een gedragen oplossing zijn. Klik hier voor het stappenplan Succesvol ERP implementeren

  Succesverhalen en referenties

  Publicaties

  Van

 • Implementatie tips

  Tip 1 – Definieer goed waarom je ERP wil implementeren
  waarom ERP

  Waarom wil je eigenlijk ERP implementeren? Welk probleem wil je er mee oplossen? Bij alle grote verandertrajecten is voldoende draagvlak bij de mensen binnen de organisatie cruciaal.

  TIP 1

  Tip 2 – Vermijd onderschatting
  impact ERP

  Bij ERP implementeren ligt het gevaar van onderschatting altijd op de loer. Waarom is dit in implementatie trajecten wel vaak de fout die wordt gemaakt? En welke keuzes maak je bij het uitrollen van ERP?

  TIP 2 Tip 3 – Stick to the plan
  Succesvol ERP implementeren: uw plan is uw ankerEen projectplan met mijlpalen, deelprojecten, fasering en tijdlijnen is het uitgangspunt zijn. Houd je eraan!

  TIP 3 Tip 4 – Communiceer en betrek de business
  Communiceer over de voortgang – vier successen – betrek de business

  TIP 4

  Tip 5 – Besteed de projectleiding uit
  ERP projectleiderBelast één van je leidinggevende ook niet nog eens met de rol van projectleider.

  TIP 5