[quote author_name=”Paul van Ham” author_description=”Corporate ICT Manager VOS Logistics” author_image=”https://media.licdn.com/dms/image/C4E03AQF5OdwQePz1JQ/profile-displayphoto-shrink_800_800/0?e=1530748800&v=beta&t=IUxs-dHe97EIJ2yyi3_jkk3Vvhij8PyOpOGx8jnRwmk” size=”medium” style=”simple”]

I hired Roald for managing the implementation of Kewill Logistics (transport management) in our Forwarding and Local Distribution department. With his seniority, and despite the fact that by its nature the departments are operational driven, he managed to get all relevant people on board to make this project a success. By his enthusiasm he motivated people to invest in their future. I would recommend Roald without doubts for any other software implementation project. – Paul van Ham huurde Roald in voor het project “Projectleider Kewill pakketimplementatie (BluJay Solutions) en EDI interfaces – Vos Logistics” in 2015-2016.

[/quote] [quote author_name=”Chris Rossenaar” author_description=”Plant Director bij Prysmian/Draka” author_image=”https://media.licdn.com/dms/image/C4D03AQGD959P5NCRww/profile-displayphoto-shrink_800_800/0?e=1530748800&v=beta&t=1c7-Gj35rD3UHv067gg6dmD_KCnQB6ZWFZEwCD8vpTY” size=”medium” style=”simple”]

Roald is voor ons als proces verbeter manager van onschatbare waarde geweest in het optimalisatie proces met SAP “go live “. Hij heeft ons door een aantal lastige SAP discussies geholpen om keuzes te maken rondom proces en organisatie inrichting. Dank zij zijn expertise hebben wij onze performance in de markt, de leverbetrouwbaarheid, weer op een adequaat niveau hersteld. We lopen weer voorop ten opzichte van de concurrentie en doen het zelf beter dan voor SAP. Met zijn inbreng op het gebied van RFID scanning hebben we een enorme efficiency verbetering bereikt in ons customizing proces. Roald is een absolute specialist , een integer mens en een verademing om mee samen te werken. – Chris Rossenaar huurde Roald in voor het project “Manager Magazijn & Expeditie (interim) – Draka Kabel Amsterdam” in 2014-2015.

[/quote] [quote author_name=”Anton Hurxk” author_description=”Concerncontroller Van der Velden Rioleringsbeheer” author_image=”https://www.roaldvanderheide.nl/cms/wp-content/uploads/2012/08/anton-hurkx-150×150.jpg” size=”medium” style=”simple”]

Roald heeft op een actieve en positieve manier invulling gegeven aan zijn opdracht om samen met een interne applicatiebeheerder de implementatie van een ERP pakket, binnen de organisatie van v.d. Velden Rioleringsbeheer, te verzorgen. In het oog sprong hierbij, zijn tactvolle opstelling in situaties waarbij tegenstrijdige belangen binnen de organisatie een rol speelden. Zijn persoonlijke, ambitieuze en energieke, inzet heeft voor een aanzienlijk deel bijgedragen tot een succesvolle afronding van het project. – Anton Hurkx huurde Roald in voor het project “ERP implementatie – Van der Velden Rioleringsbeheer” in 2012-2014.

[/quote] [quote author_name=”Rene Hooijsma” author_description=”Director Logistics&ICT (Draka)” author_image=”https://media.licdn.com/dms/image/C4E03AQENm0cTGZ8Bew/profile-displayphoto-shrink_800_800/0?e=1530748800&v=beta&t=zzdqh-Jn7x_crJhopWdJ1JZU3gnxQ3WblncbT5U5dpc” size=”medium” style=”simple”]

Roald heeft een belangrijke rol gehad in het stabiliseren van onze processen na go-live van SAP. Met zijn kennis en drive hebben we een erg grote stap voorwaarts gemaakt. In het bijzonder onze waardering voor zijn bijdrage aan het procesontwerp, het testen en de vlotte implementatie van RFID in het magazijn van Draka Amsterdam. – Roald was ingehuurd voor het project “Manager Magazijn & Expeditie (interim) – Draka Kabel Amsterdam” in 2014-2015.

[/quote] [quote author_name=”Rene Noordermeer” author_description=”Schroeder van der Kolk” author_image=”https://media.licdn.com/dms/image/C4E03AQEQheZpBw5uuQ/profile-displayphoto-shrink_800_800/0?e=1530748800&v=beta&t=gQy0ci2SpeYp22SkYceMMEoOLqhS42Om9Difefr5qaE” size=”medium” style=”simple”]

Roald heeft op een zeer gestructureerde en effectieve manier bij Schroeder het project “Innovatie van bedrijfsprocessen” begeleid. Zijn geïnteresseerde en rustige benadering van medewerkers door de hele organisatie heen heeft draagvlak gecreëerd in alle lagen van ons bedrijf. Het resultaat was een gedegen advies op het gebied van organisatieontwikkeling en automatisering dat werd gedragen door de volledige projectgroep.” – Rene Noordermeer huurde Roald in voor het project “innoveren van bedrijfsprocessen” in 2011-2012. Belangrijkste kwaliteiten: Geweldige resultaten, Aangenaam, Deskundig

[/quote] [quote author_name=”Henriette Oosterwaal” author_description=”Univeg” author_image=”https://media.licdn.com/dms/image/C4E03AQH8trIam1wklg/profile-displayphoto-shrink_800_800/0?e=1530748800&v=beta&t=wIBAGI2QLjAv8mZwX70uyuVGus9Ph8MLD2rnZ6tNx6k” size=”medium” style=”simple”]

Roald is een prettige persoonlijkheid, met kennis van zaken en met de nodige humor. Hij is gedreven, planmatig, gestructureerd en procesgericht. Hij verliest het menselijk aspect niet uit oog. – Henriette van Roessel huurde Roald in voor het verbeteren van logistieke processen (2010-2011).

[/quote] [quote author_name=”Marij Kleinschiphorst” author_description=”Amevo Techniek” size=”medium” style=”simple”]

Enthousiast en gedreven. Verstaat de kunst om je met humor en relativeringsvermogen op zaken te wijzen die je zelf over het hoofd ziet. – Marij Kleinschiphorst huurde Roald in voor een bedrijfsanalyse en een ERP-implementatie (2010-2011).

[/quote] [quote author_name=”Phil de Wit” author_description=”Tronox” size=”medium” style=”simple”]

Roald heeft onze organisatie geholpen tijdens de implementatie van SAP. Zijn kennis van de modules SD, MM en WM en algemene kennis van SAP mogelijkheden hebben ons in staat gesteld de implementatie zonder grote moeilijkheden te doorstaan. Zijn persoonlijke kenmerken hebben ons SAP implementatie team in staat gesteld beter samen te werken. Zijn inzicht en ervaring in organisaties en werkprocessen inclusief de interacties tussen mensen en afdelingen, werken verhelderend. – Tronox huurde Roald in als SAP-projectleider.

[/quote] [quote author_name=”Gina Vlag” author_description=”Tronox” size=”medium” style=”simple”]

Roald heeft ondersteuning gegeven bij het zoeken naar de juiste manier van werken in SAP. Met name bij het zoeken naar de juiste MRP instellingen is de ondersteuning van Roald van groot belang geweest. Het monitoren van problemen en zorgen voor het op korte termijn oplossen van deze problemen was een onderdeel van het takenpakket. Roald heeft dit zeer succesvol en tot volle tevredenheid afgerond. – Tronox huurde Roald in als SAP-projectleider.

[/quote] [quote author_name=”Richard van Dronkelaar” author_description=”Qaldera BV” author_image=”https://media.licdn.com/dms/image/C5603AQGmqbVI7ImSBw/profile-displayphoto-shrink_800_800/0?e=1530748800&v=beta&t=Ib_0L6rBVJqVylLZ31674N_2q2xXkvHZ7yM8eSB4l8I” size=”medium” style=”simple”]

Roald leren kennen als een goed en gedreven projectleider. Hij heeft zijn werk prima georganiseerd, weet precies wat de status en de planning is en welke risico’s er zijn. Hij is gesprekspartner van de opdrachtgever, meestal op c-level, kent de klant en zijn business en staat ook tussen/voor de andere projectmedewerkers. Dit alles gecombineerd met soms onnavolgbare humor! – Richard van Dronkelaar was 4 jaar lang de leidinggevende van Roald bij Agenius.

[/quote] [quote author_name=”Martien van Hoof en Karlijn Kuijpers” author_description=”afgestudeerd als Technisch Bedrijfskundige” size=”medium” style=”simple”]

Wij, Martien van Hoof en Karlijn Kuijpers, zijn dit jaar (2013) afgestudeerd als Technisch Bedrijfskundige aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Onze afstudeeropdracht was het beter bestuurbaar en beheersbaar maken van een organisatie d.m.v procesoptimalisatie en het implementeren van een nieuw ERP-systeem. Om onze opdracht richting te geven zijn wij opzoek gegaan naar een passende methodiek. Zo zijn wij gekomen bij het OPDIC model en in contact gekomen met Roald. Hiermee hebben we het bedrijf kunnen beoordelen op de gereedheid voor de ERP implementatie en zijn bottlenecks in kaart gebracht. Dit heeft erin geresulteerd dat een implementatieplan opgesteld kon worden, passend bij de huidige situatie van de organisatie. Wij willen Roald graag danken voor zijn hulp en het ter beschikking stellen van de OPDIC methodiek.

[/quote]