Processen verbeteren – in de praktijk

Procesverbetering met als resultaat: klanttevredenheid door gestroomlijnde, vanuit de klant bedachte orderprocessen, adequate informatiesystemen, heldere processtructuur en vanzelfsprekende samenwerking binnen de gehele organisatie.

Projectervaring

Sierteelt - Projectleider Procesverbetering

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭𝐚𝐚𝐧𝐩𝐚𝐤
Definitie van een 15-tal projecten, allen gericht op het fundament van de organisatie “Stevige wortels voor een gezonde groei”. Deze 15 projecten worden gelijktijdig uitgevoerd en richten zich op de pijlers ‘mens’, ‘proces’ en ‘systeem’. Er worden 15 projectplannen geschreven en de medewerkers worden zo veel als mogelijk betrokken bij de uitvoer.

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭resultaat
Na een jaar is het programma succesvol afgesloten met daarin de volgende resultaten:

  • implementatie nieuwe layout, routing en werkwijze magazijn;
  • gerealiseerde klantimplementaties;
  • processen zijn meer standaard, zijn robuust en geautomatiseerd waardoor de output van hogere kwaliteit is en mensen meer happy zijn
  • reductie overwerk door invoering verschoven diensten
  • capaciteitsplanning op basis van forecast
  • introductie KPI
  • introductie 5S
Producent - Procesverbetering na ERP-implementatie - SAP

rol: Interim Manager Magazijn & Expeditie

verantwoording: aansturing afdeling – herontwerp processen – herstructureren afdelingen – SAP training medewerkers – invoeren RF-scanning in magazijn

resultaat: performance beter op nivo dan voor ERP implementatie (oa betrouwbaarheid leveringen en betrouwbaarheid voorraad)

Mensontwikkelbedrijf - Innovatie bedrijfsprocessen

rol: adviseur

opdracht: in welke mate sluit de huidige automatisering aan bij de huidige en toekomstige wensen en eisen, waar aanpassingen nodig zijn en hoe die eruit moeten zien. Of wellicht moet er zelfs worden gekeken naar een vernieuwing en integratie in de vorm van een ERP-oplossing.

Er is een analyse uitgevoerd naar de huidige processen, de huidige systemen en de consequentie van de plannen voor 2015 voor de huidige en toekomstige automatisering. Daarnaast is er een analyse gedaan naar de samenhang van Strategie, Structuur, Cultuur, Mensen, Middelen en Resultaten, te weten de managementbouwstenen van een organisatie, het fundament.

resultaat: advies – roadmap

Groothandel - Procesverbetering

rol: adviseur

verantwoording: analyse en verbetervoorstellen bedrijfsprocessen groothandel, rekening houdend met groeiplannen.

resultaat: voorstel voor het verbeteren van bedrijfsprocessen

Groothandel - Implementatie veranderplan

rol: advies en implementatie

verantwoording: bedrijfsanalyse en opstellen ‘Veranderplan 2010’

resultaat: implementatie veranderplan (oa nieuwe organisatiestructuur-implementatie ERP – verbeterde en vernieuwde procesafspraken)