Opdracht omschrijving – Procesverbetering

Groei in omzet en logistieke volumes vraagt om meer efficiënt en toekomstvast ingerichte processen.

Mijn rol: Projectmanager Procesverbetering

Aanpak

    Definitie van een 14-tal projecten, allen gericht op het fundamant van de organisatie “Stevige wortels voor een gezonde groei”. Deze 14 projecten worden gelijktijdig uitgevoerd en richten zich op de pijlers ‘mens’ – ‘proces’ en ‘systeem’. Er worden 14 projectplannen geschreven en de medewerkers van de klant worden zo veel als mogelijk betrokken bij de uitvoer.

Resultaat

Q2 2019