Ervaring in verandertrajecten: ERP – TMS – procesverbetering

Ervaring in verandertrajecten: ERP – TMS – procesverbetering

De afgelopen jaren heb ik veel verschillende projecten uitgevoerd bij verschillende bedrijven in verschillende rollen. Hieronder een overzicht. Voor de referenties van mijn opdrachtgevers klik hier.

 • Projectleider pakket implementatie Kewill – BluJay Solutions (TMS). Projectmanagement van Transport Management Systeem implementatie (2017).

 • Projectleider pakket implementatie Kewill – BluJay Solutions (TMS). Projectleider van TMS implementatie en EDI (2016-2017).

 • GGNGGN maakt een transitie door naar een dienstverlener in waardeketens voor klanten. Mijn rol: interim teamleider.

 • Groupe LFE is op zoek naar een nieuwe passende ERP oplossing ter vervanging van het huidige SAP systeem. Mijn rol: Advies ERP pakketselectie.

 • klimaatconceptOvergang van het ene ERP pakket naar het andere (Prisma naar Syntess Atrium) en vraagt ondersteuning in het efficiënter inzetten van Syntess Atrium, het benutten van de mogelijkheden van Syntess Atrium en het zorgen voor een eenduidige werkwijze (ERP Optimalisatie). Dit project is een samenwerking met Melio Consultancy.

 • drakaOvergang naar een nieuw ERP systeem (SAP) en zoekt ondersteuning in het opnieuw organiseren en structureren van de afdelingen ‘Magazijn & Expeditie’ en de snijhal. Mijn rol: Interim Manager. Resultaten: on time delivery boven 93%, SAP processen geborgd en implementatie RF in magazijn.

 • vanderveldenERP Implementatie van Syntess Atrium bij 12 vestigingen binnen 1,5 jaar. Hoe richt je 1 ERP in voor 12 vestigen (=12 werkwijzen)? Wat is het implementatieplan: 12 in 1 keer? Hoe betrek je medewerkers bij de implementatie? Hoe zorg je ervoor dat het project op tijd en binnen budget afgerond wordt? Resultaat: op tijd oplevering bij alle vestigingen.

 • Het realiseren van substantieel verbeterde (logistieke) processen, teneinde gebruikers een efficiënter en logischer proces aan te bieden. De verbetering wordt gevonden in het aanpassen van SAP of het aanpassen van het proces.

 • Projectleiding binnen Nederland (Botlek) voor wereldwijde SAP implementatie.

 • Amevo Techniek BV – Als projectleider verantwoordelijk voor de implementatie ‘Veranderplan 2010’, met daarin onder andere de implementatie van Ridder (ERP).

Procesverbetering en Sociale innovatie (ESF)

 • Markt groothandel – Inzicht krijgen in de verbeterpunten op het gebied van Strategie, Structuur, Cultuur, Mensen, Middelen en Resultaten om zodoende, middels een strategisch plan van aanpak, te werken aan inhoudelijke procesverbetering. Een analyse bestaande uit OPDIC en een SWOT gaf inzicht in de verbeterpunten. Vervolgens werden visie en missie aangescherpt en doelstellingen voor een jaar opgesteld. Kernwoorden: “Focus” en “Samen”.

 • Markt: groothandel – mensontwikkel – kringloop. Vraagstuk: “in welke mate sluit onze huidige automatisering aan bij de huidige en toekomstige wensen en eisen (2015), waar zijn aanpassingen nodig zijn en hoe moeten die eruit zien. Of wellicht moet er zelfs worden gekeken naar een vernieuwing en integratie in de vorm van een ERP-oplossing.” Allereerst een analyse naar de huidige processen, de huidige systemen en de consequentie van de plannen voor 2015 voor de huidige en toekomstige automatisering. Daarnaast is een analyse naar de samenhang van Strategie, Structuur, Cultuur, Mensen, Middelen en Resultaten, te weten de managementbouwstenen van een organisatie, het fundament. Hiervoor is OPDIC ingezet. Het resultaat: een plan van aanpak voor procesverbetering.

 • Als Projectleider SAP bij Agenius (SAP partner) verantwoordelijk voor diverse SAP implementaties in het MKB.

 • Voor een uitgebreide cv – cv roald van der heide – of neem contact op.