The art of failure, part 2

Hier de voorwaarden 4 tot en met 6 voor succes bij het goed implementeren van een ERP. Zoals al eerder gezegd, er schijnt een cijfer te zijn van 10% succesvolle ERP-implementaties (succesvol, op tijd, binnen budget, zoals afgesproken). Bent u wel klaar voor een ERP-implementatie?

Voorwaarde#4. Stick to the plan

De visie en het beleid zijn vertaald in een ERP behoefte met een bepaalde doelstelling, een budget en een afbakening. Dit vertaalt zich weer in een projectplan met mijlpalen, deelprojecten, fases en allerlei tijdlijnen. Dit plan is het uitgangspunt. Denk bij het maken van het plan ook goed na over de factor ‘tijd’. Het tempo van de implementatie wordt vaak overschat, waardoor u snel achterloopt op de planning.

Voorwaarde#5 – Uw medewerker

Uw medewerkers bepalen het welslagen van het project. Maak uw medewerkers onderdeel van het project. Uw medewerkers kennen de huidige processen, de knelpunten en de informatiestromen. Uw medewerkers zullen met het nieuwe ERP systeem uw visie moeten vertalen naar processen. Een goede onderlinge communicatie is daarbij essentieel. Neem de medewerker mee vanaf het begin, creëer draagvlak! De beantwoording van de waarom-vraag speelt daarbij zeker mee.

Voorwaarde#6 – Communiceer over de voortgang

Niets is zo frustrerend als de stilte over de voortgang van een project. Iedereen maakt zijn eigen verhaal (en die zijn altijd negatief). Verhaal veelvuldig over de voortgang, benoem de problemen, benoem de verandering voor de medewerker. Doe dat gesproken en geschreven, dus in zowel woord als beeld. Vier successen.

Volgende week deel 3 – U bent klaar voor een ERP-implementatie!