The art of failure, part 1

Hier de eerste 3 van de 10 voorwaarden voor succes bij het goed implementeren van een ERP. Zoals al eerder gezegd, er schijnt een cijfer te zijn van 10% succesvolle ERP-implementaties (succesvol, op tijd, binnen budget, zoals afgesproken). Bent u wel klaar voor een ERP-implementatie?

Voorwaarde#1. Het waarom

Ieder verandertraject start met de waarom-vraag. Deze vraag niet stellen betekent dat er geen breed geaccepteerde visie is over de reden van de verandering. Niemand weet dan welk probleem er opgelost moet worden. Niet weten waarom je iets doet, geeft geen richting. Geen richting hebben is gelijk aan stuurloos zijn. De waarom-vraag stellen en beantwoorden helpt ook om in de organisatie draagvlak te creëren voor de ERP-implementatie. Leg bij het waarom altijd de connectie naar de klant (daar doen we het uiteindelijk voor) en naar de medewerker uit (wat betekent het voor mij).

Voorwaarde#2. De onderschatting

Een ERP-implementatie is meer dan een ICT-project; het is een organisatiewijziging. Vertrouwde processen zien er opeens anders uit, management rapportages moeten opnieuw opgezet worden en de werkwijze zal drastisch veranderen. Een implementatie vraagt veel van medewerkers, in tijd, in flexibiliteit en in aanpassingsvermogen. Realiseer u dat tijdens de implementatie mensen geen tijd hebben voor de operatie. Wat kiest u? Kiezen voor de operatie lijkt logisch, maar wat betekent dat dan voor het project?

Voorwaarde#3. Structuur in uw organisatie

Het is de kunst om de structuur te automatiseren en niet de incidenten of de chaos. Verzeker u ervan dat de organisatie staat. Stel uzelf de volgende vragen: zijn de taken en verantwoordelijkheden van alle medewerkers duidelijk, zijn de processen vastgelegd in werkinstructies en zijn beide bekend bij iedereen in de organisatie. Alleen structuur is te verbeteren door middel van ERP.

Volgende week deel 2 in antwoord op de vraag: Bent u wel klaar voor een ERP-implementatie?