The art of failure – the end

Zoals beloofd in mijn vorige blogs (part1 en part2), vandaag de laatste 4 van de 10 voorwaarden voor succes bij het goed implementeren van een ERP-oplossing. Neem van mij aan, een ERP-implementatie is een serieus project. Het is absoluut een uitdaging om binnen tijd en budget live te gaan. Niet veel succesvolle implementaties zijn u voorgegaan…

Stel uzelf in ieder geval de volgende vragen:

  • Is mijn organisatie klaar voor de verandering?
  • Zijn mijn medewerkers klaar voor de implementatie?
  • Heb ik helder wat de implementatie voor mijn klanten betekent?

Voorwaarde#7. ERP≠IT

Een ERP-implementatie is meer dan een stuk software met een server, een aantal printers en eventueel een interface. Leg de druk van een ERP-implementatie daarom juist niet bij IT, maar bij de operatie. Een ERP-systeem is een hulpmiddel voor de operatie! Leg daar de verantwoording.

Voorwaarde#8. De leverancier van ERP

Kies de leverancier zorgvuldig uit. Beoordeel deze op succesvolle referenties en projectaanpak, maar ook op gevoel. Past deze leverancier bij mij, is er een klik, begrijpen zij mijn business? Overigens, een leverancier begrijpt eerder zijn eigen ERP-systeem, dan uw k(l)ant. Zie het als uw verantwoording om uit te leggen wat u doet, waarom u dat doet en wat u wilt. Praat zeker in het begin niet over wat het ERP-systeem kan, maar wat u met het ERP-systeem wilt.

Voorwaarde#9. Bespaar niet op test & training

In ieder projectplan is, zeker bij aanvang, geld en tijd gereserveerd voor het testen en trainen van medewerkers. Dat is niet voor niets. Een tweetal ervaringen:

  • U loop achter op uw plan en/of bent al over budget en u besluit deze fase te verkorten, over te slaan of later te doen.
  • Uw medewerkers hebben geen tijd om te testen, geen tijd om getraind te worden en/of geven er geen prioriteit aan.

Het overslaan van testen en/of training is een bedrijfsrisico.

Voorwaarde#10. Vreemde ogen

Uw interne projectleider zal een flink deel van zijn tijd moeten besteden aan het project (minstens 6-12 maanden – 50-75%). Dit naast zijn eigen werk. De interne projectleider moet andere vaardigheden aanwenden dan in zijn rol als leidinggevende. De interne projectleider moet van verre de valkuilen zien die er zijn bij een ERP-implementatie. Overweeg een externe projectleider in te huren voor de rol van ‘interne projectleider’. Iemand die het klappen van de zweep kent en daarmee uw belangen behartigt, ook in de “strijd” tegen de projectleider van de leverancier.

Succes met uw implementatie!