Contact

ERP advies & ERP implementatie | ERP Projectleider| Procesverbetering | Interim Management

Sinds zijn studie ‘Logistiek Management’ aan de NHTV in 1993 is Roald van der Heide werkzaam in de Logistiek. Hij heeft meer dan 10 jaar leidinggevende rollen gehad op MT-nivo bij diverse organisaties in verschillende branches. In 2006 heeft hij de overstap gemaakt naar de zakelijke dienstverlening, om zich te richten op zijn passie ‘procesverbetering’.

Hij helpt bedrijven om processen slimmer in te richten, waardoor resultaat eenvoudiger te behalen is. En resultaat kan breed zijn: een verlaging van kosten, het inzicht in fout- en faalkosten, een soepele ERP-implementatie, tevreden medewerkers, maar ook duidelijkheid in de organisatie en efficiënter voldoen aan de klantvraag. Hij ziet procesverbetering niet als doel, maar als middel om een bepaald resultaat te bereiken.

Hij geeft zijn opdrachtgevers inzicht dat het altijd slimmer, beter en klantgerichter kan. Zijn toegevoegde waarde is om processen en structuren leidend te laten zijn in systemen. Een systeem (een ERP oplossing) moet een hulpmiddel zijn om efficiënt te voldoen aan de klantvraag. Hij hecht veel waarde aan de menselijke factor. Hij heeft ervaren dat de mens de meest onderschatte, maar ook de meest cruciale factor is bij verbeteringen. Hij maakt mensen bewust van hun rol in het proces.

Vanuit zijn ervaring om complexe ERP projecten te managen is hij gewend om te gaan met diverse lagen in een organisatie, van gebruikers tot en met beslissers. Zijn aanpak is praktisch, pragmatisch en gericht op het resultaat. Als projectleider is hij helder, vastberaden en straalt rust uit. Hij valt op door zijn oorspronkelijke aanpak. Zijn advies is eerlijk en oprecht. Als de waarheid gezegd moet worden, is hij op z’n plek. Hij snapt de politiek binnen een project of organisatie. Het creëren van draagvlak is daarbij van groot belang voor het succesvol implementeren van de verandering.

Daarnaast is hij teamspeler die graag samen met anderen presteert. Hij laat zich niet graag voorstaan op zijn kwaliteiten, maar wijst er graag op dat de beste resultaten in samenwerking met anderen worden behaald. Als projectleider is hij gewend de lijnen uit te zetten, te plannen en te sturen op deadlines daarbij het einddoel niet uit het oog verliezend.

Roald’s definitie van procesverbetering

Klanttevredenheid door gestroomlijnde, vanuit de klant bedachte orderprocessen, adequate informatiesystemen, heldere processtructuur en vanzelfsprekende samenwerking binnen de gehele organisatie.

“De eerste stap in een verbeteringsproces is weten wat het proces is, welke stappen genomen moeten worden, welke informatieoverdracht een rol speelt en op welke klantvraag ingespeeld wordt. Eigenlijk is het maken van een procesbeschrijving een eerste stap.”

“ERP implementeren is een serieuze zaak; het is een organisatie verandering. Uit de praktijk blijkt dat veel bedrijven niet klaar zijn voor zo’n grote verandering. Het gevolg? Projecten lopen uit, overschrijding van budget en de opdrachtgever krijgt niet waar hij voor betaalt.”

“Ik geloof in plannen met een gestructureerde aanpak. Zonder doel en richting is een organisatie stuurloos, worden medewerkers ontevreden, worden er onnodige fouten gemaakt, ontstaat er desinteresse en vertrouwt men elkaar niet meer. Uiteindelijk lopen de klanten weg.”