Succesvolle systeem implementatie

Projectresultaat: realisatie van projectdoel, implementatie van de verandering én een oplossing die werkt!

 • De cruciale factor

  Vanuit mijn ervaring om complexe projecten te managen ben ik gewend om te gaan met diverse lagen in een organisatie, van gebruiker tot en met beslisser. Mijn aanpak is praktisch, pragmatisch en gericht op het resultaat. Ik heb ervaren dat de mens de meest onderschatte, maar ook de meest cruciale factor is bij verbeteringen.

 • Verandertrajecten

  Ik zie een implementatie als een verandertraject met een grote belasting voor de medewerkers. In mijn rol als projectleider richt ik mij zowel op de projectmanagement taken als op de verandermanagement taken. Daarmee ben ik in staat succesvolle projecten af te leveren, zowel in tijdigheid als in draagvlak.

 • Projectdoelen realiseren

  Ik help bedrijven hun projectdoelen te realiseren op het gebied van pakketkeuze, systeemimplementatie en systeem-optimalisatie. Ik zorg voor beheersing van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie (TGKIO).

 • C=(A*B*D)>X

  Bewezen formule voor de succesvolle verandering, indien: ‘de frustratie over de huidige situatie’ vermenigvuldigd met ‘de aanlokkelijkheid van de toekomst’ maal de ‘uitvoerbaarheid van de oplossing’ groter is dan de ‘kosten’ van de verandering!

Projectleider ERP-TMS | ERP change manager

Diensten

 • ERP pakketselectie

  ERP pakketselectie vergt een aantal bewuste volgordelijke stappen. Medewerkers moeten hierbij zoveel mogelijk betrokken zijn. Dit om het draagvlak vanaf het begin te creëren. Een ERP implementatie moet een gedragen oplossing zijn. Door de veelheid aan leveranciers is het selectietraject niet eenvoudig.

  Lees verder >

 • ERP implementatie

  Dit kan het beste gezien worden als een organisatieverandering waarbij de mens de kritieke succesfactor is. Succesvol ERP implementeren – tijdig,  gedragen  én procesondersteunend. Een check vooraf of uw organisatie klaar is voor een ERP implementatie. Kortom, een succesvolle ERP implementatie.

  Lees verder >

 • ERP optimalisatie

  ERP optimalisatie ingezet als procesverbetering. Bedrijven moeten steeds efficiënter in staat zijn te voldoen aan de meer veeleisende klantvraag. ERP kan daarbij gezien worden als een belangrijk hulpiddel. Het verbeteren van het huidige ERP systeem moet geborgd zijn in de organisatie.

  Lees verder >

Realisatie blijvende verbetering

Belofte – Klanttevredenheid door gestroomlijnde, vanuit de klant bedachte orderprocessen, adequate informatiesystemen, heldere processtructuur en een vanzelfsprekende samenwerking binnen de gehele organisatie.

Projectervaring    –    Wat klanten zeggen

  • WHY